.

Termeni și Condiții

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

SITE: reprezintă SITE-ul Internet aparținând MADISAR.SRL, care se află la adresa www.magazinuldiv.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile și produsele oferite / asigurate de către Madisar SRL în rețeaua de magazine online.

DIV – Materiale de construcții : reprezintă societatea Madisar S.R.L., cu sediul în sat Bălești, comuna Bălești, str. Principală, nr. 284, jud. Gorj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J18/206/2008 și având Codul Unic de Înregistrare 23389021, atribut fiscal RO.

TERMENI ȘI CONDIȚII: reprezintă prezentul document intitulat, ”TERMENI ȘI CONDIȚII” pe care UTILIZATORUL are obligația să le respecte pentru a i se permite accesarea SITE-ului;

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Madisar SRL.

2. Conținutul site-ului:

2.1. Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre Madisar SRL, produsele comercializate de acesta, ale partenerilor săi cât și alte informații considerate de Madisar SRL ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.

2.2. Informațiile sunt puse la dispoziția UTILIZATORILOR de regulă, în mod gratuit. Madisar SRL își rezervă dreptul de a implementa anumite servicii pe SITE ce vor fi oferite contra cost UTILIZATORILOR.

2.3. Madisar SRL este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra SITE-ului.

2.4. UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Madisar SRL, prevăzute de legislația în vigoare.

2.5 Comanda generată de SITE nu constituie obligativitate pentru niciuna din părți, ea având rol informativ cu privire la costuri de expediție și transport. Factura/bonul fiscal vor fi trimise către UTILIZATOR la livrarea produsului. Madisar SRL nu își asumă răspunderea pentru plata în avans a comenzii generate de SITE.

3. Utilizarea SITE-ului:

3.1. UTILIZATORUL se obligă să acceseze și să utilizeze SITE-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

4. Limitarea răspunderii Madisar S.R.L.:

4.1. Răspunderea pentru conținutul SITE-ului. Madisar SRL nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale. UTILIZATORII pot găsi informații detaliate doar în rețeaua magazinelor Madisar SRL.

4.2. Caracteristicile produselor prezentate pe SITE sunt preluate / puse la dispoziție de producători / furnizori și Madisar SRL nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea acestor informații.

4.3. Prețurile produselor de pe acest SITE sunt informative și pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile prezentate pe SITE sunt valabile în perioada de timp menționată; în cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile.

4.4. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe SITE cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabilă de către producatori.

4.5. Madisar SRL își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe SITE.

4.6. Orice problemă cauzată de produsele și/sau serviciile prezentate pe SITE se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către UTILIZATOR.

4.7. Madisar SRL nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.

4.8. Madisar SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site.

4.9. Utilizarea Browserului Internet. Madisar SRL garantează utilizarea optimă a Site-ului prin utilizarea minim a Internet Explorer 5.5.

II. Politica de confidențialitate:

1. Accesarea SITE-ului implică acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de S.C. Madisar SRL. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoțiile Madisar SRL sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate de Madisar SRL prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS, etc.). SC Madisar S.R.L. se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing direct al Madisar SRL.

2. La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa Madisar SRL, acesta se obligă: să confirme solicitantului daca prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o singură solicitare pe an; să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, in mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

Fiind de acord cu prezentul document “TERMENI ȘI CONDIȚII”, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.